Projekti (5)

Aptauja par ePakalpojumiem Maijs,2013

Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu ir Latvijas sabiedrības
viedokļu un attieksmes pret valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem pētījums. Ietver e-pakalpojumu novērtējumu, to izmantošanas, kā arī informētības par e-pakalpojumiem
izvērtējumu. Datu failā pieejami dati pilnā demogrāfijas izvērsumā.

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321

Datu kopas: Sabiedriskā aptauja par epakalpojumiem

Publiskie interneta piekļuves punkti (bezmaksas)

Vairāku apjomīgu projektu ietvaros visā Latvijā iedzīvotājiem ir izveidoti un ir pieejami bezmaksas interneta piekļuves punkti. 1) Pašvaldībās; 2) Publiskajās bibliotēkās (arī WiFi).

www.varam.gov.lv

Datu kopas: Publiskie bezmaksas interneta punkti

Rīgas izglītības iestādes un skolēni

Rīgas domes Iestāžu kataloga dati mašīnlasāmā formā

http://dati.e-skola.lv/OpenData

Datu kopas: Iestāžu katalogs mašīnlasāmā formā.

Statistiskā atskaite par avāriju situācijām, kas saistītas ar vides piesārņošanu

Statistiskā atskaite par avāriju situācijām, kas saistītas ar vides piesārņošanu: Novads; Naftas produktu noplūdes no dzelzceļa cisternām; Naftas produktu noplūdes no cauruļvadiem; Naftas produktu noplūdes ostu akvatorijās un jūrā, upēs; Ķīmisko vielu noplūdes; Naftas produktu noplūdes no transport-līdzekļiem; Naftas produktu noplūdes uzņēmumu teritorijā; Citi iemesli


http://www.vvd.gov.lv/publikacijas-un-statistika/statistikas-dati/

Datu kopas: Atskaite par vides avāriju situācijām

Valsts iestāžu Klientu apkalpošanas centru adreses (nevalidēts)

Valsts iestāžu KAC adreses no www.latvija.lv uz 22.02.2014 (dati nav validēti pret reālo situāciju).

Datu kopas: Valsts iestāžu KAC adreses (nevalidētas, geo)

Pēdējās aktivitātes

Jaunākie komentāri

Gravatar
gatisozols (Gatis Ozols) komentēja datu kopu Publiskie bezmaksas interneta punkti pirms vairāk kā 4 gadiem

Informācijas par: 1) pašvaldībās esošajiem publiskajiem interneta punktiem:...