Gravatar ugisozols / Banku rādītāji / BRG01. VIDĒJĀS SVĒRTĀS PROCENTU LIKMES LATOS PIESAISTĪTAJIEM NOGULDĪJUMIEM UN IZSNIEGTIEM KREDĪTIEM KREDĪTIESTĀDĒS (procenti)

Source URL: http://data.csb.gov.lv/DATABASE/ekfin/Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati/Banku%20r%C4%81d%C4%ABt%C4%81ji/Banku%20r%C4%81d%C4%ABt%C4%81ji.asp

Gads
Piesaistītie noguldījumi kredītiestādēs ilgtermiņa
Piesaistītie noguldījumi kredītiestādēs īstermiņa
Izsniegtie kredīti kredītiestādēs ilgtermiņa
Izsniegtie kredīti kredītiestādēs īstermiņa
File name Size Uploaded Status
dataYES.csv 713 Bytes about 6 years ago Imported
Column name Data type Limit Description
Gads integer
Piesaistītie noguldījumi kredītiestādēs ilgtermiņa decimal 15 digits, 2 after decimal point
Piesaistītie noguldījumi kredītiestādēs īstermiņa decimal 15 digits, 2 after decimal point
Izsniegtie kredīti kredītiestādēs ilgtermiņa decimal 15 digits, 2 after decimal point
Izsniegtie kredīti kredītiestādēs īstermiņa decimal 15 digits, 2 after decimal point

Comments

× Please sign in to comment

Recent activity

Recent comments